หน้าหลัก

พิธีรับมอบเงินพระราชทานขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดิน ตำบลวัดตายม

วันที่ 20 กันยายน 2565 นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้ นางสาวสุพัชชา สุขน้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการร่วมพิธีรับมอบเงินพระราชทานขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดิน แก่หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่ที่ 8…
Read more

พิธีรับมอบเงินพระราชทานขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดิน ตำบลนครป่าหมาก

วันที่ 20 กันยายน 2565 นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้ นายวิทยา ขำน้ำคู้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการร่วมพิธีรับมอบเงินพระราชทานขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดิน แก่หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่ที่ 1…
Read more

ประชุมคณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ. อำเภอบางกระทุ่ม

วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่มพร้อมด้วยนางสาวทัศนีย์วรรณ มณีท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ. อำเภอบางกระทุ่ม…
Read more

ตรวจสอบความเสียหายจากพายุโซนร้อนมู่หลานน้ำท่วมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต.ท่าตาล

วันที่ 16 กันยายน 2565 นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้ นายวิธิสรรค์ ปราสาททรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน…
Read more

ประชาคมตรวจสอบพื้นที่เพราะปลูกข้าวนาปี 2565/66 ตำบลนครป่าหมาก

วันที่ 15 กันยายน 2565 นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้นายวิทยา ขำน้ำคู้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกประชาคมตรวจสอบพื้นที่เพราะปลูกข้าวนาปี 2565/66 และพืชอื่นๆ ติดตามสถานการณ์น้ำ และอื่นๆ…
Read more

ปลุกพลังความคิด ปรับวิถีชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง เปลี่ยนจังหวัดพิษณุโลกสู่ความยั่งยืน (SDGs)​ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

วันที่ 13-15 กันยายน 2565 นางศิลิล โภคาเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายนายวิธิสรรค์ ปราสาททรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง ระดับอำเภอ (ขยายผล 8 อำเภอ)​…
Read more

ตรวจความเสียหายจากอุทกภัย ตำบลวัดตายม

วันที่ 13 กันยายน 2565 นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้นายวิทยา ขำน้ำคู้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ร่วมกับคณะอนุกรรมการตรวจสอบความเสียหายระดับหมู่บ้าน ประกอบด้วย กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน…
Read more

ตรวจความเสียหายจากอุทกภัย ตำบลท่าตาล

วันที่ 13 กันยายน ​ 2565​ เวลา 9.30 น. นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้ นางสาวทัศนีย์วรรณ มณีท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ…
Read more

ตรวจความเสียหายจากอุทกภัย ตำบลบ้านไร่

วันที่ 9 กันยายน ​ 2565​ เวลา 15.00 น. นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้ นางสาวทัศนีย์วรรณ มณีท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ…
Read more

ตรวจความเสียหายจากอุทกภัย ตำบลเนินกุ่ม

วันที่ 8 กันยายน 2565 นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้ นางสาวมญชุ์พาณี แสงสุวรรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน…
Read more

 

เตือนการระบาดศัตรูพืช

สำนักงานเกษตร

สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก
และ สำนักงานเกษตรอำเภอ ดังนี้

  1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก
เวปไซต์

แอปพลิเคชันแจ้งปลูกพืช(Farmbook)
สำหรับเกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม