ประชาสัมพันธ์

โครงการเพื่อขอรับสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2565

เรื่อง ประชาสัมพันธ์…
Read more

ให้คำแนะนำวิธีการใช้และมอบสารเร่งซุปเปอร์ พด.1,2,3 และน้ำหมัก พด.2,7 ให้กับเกษตรกรตำบลเนินกุ่ม

วันที่ 26 พฤศจิกายน …
Read more

โครงการตู้เย็นข้างบ้านฯ ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักถึงหน้าบ้านเกษตร

โครงการตู้เย็นข้างบ้…
Read more

ติดตามผลการติดตั้งเครื่องดูดแมลง ในพื้นที่ ม.4 ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

ติดตามผลการติตั้งเคร…
Read more