Daily Archive: 12 November 2022

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565  หลักสูตร “การทำแหนมกระดูกอ่อนหมู” และ “การทำลูกชิ้นเห็ดหอม” มีผู้เข้าอบรมจำนวน 200 ราย ณ เทศบาลตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 หลักสูตร…
Read more

กิจกรรมกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร(ส.พ.ก.), ข่าวเกษตร, ต.บางกระทุ่ม, ต.เนินกุ่ม