ประชุมสำนักงานประจำเดือน ตุลาคม 2565 (DW)

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม ร่วมประชุมสำนักงานประจำเดือน ตุลาคม 2565 (DW) เพื่อรับทราบข้อราชการและนโยบายสำคัญ เพื่อปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก