ตรวจสอบพื้นที่ประสบอุทกภัย ในตำบลไผ่ล้อม

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้ นางสาวสุพัชชา สุขน้อย และนายวิทยา ขำน้ำคู้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตรวจสอบพื้นที่ประสบอุทกภัยจากพายุโนรู ในตำบลไผ่ล้อม ม.2,3,4,5,6,7 จำนวน 36 แปลง

จัดประชาคมตรวจสอบพื้นที่ประสบภัยพิบัติ(น้ำท่วม) ต.ไผ่ล้อม