ตรวจสอบพื้นที่ประสบอุทกภัย(ด้านพืช) ต.ท่าตาล

วันที่ 14 ตุลาคม 2565 ประชุมชี้แจงแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัย(ด้านพืช)ร่วมกับผู้นำท้องที่ในพื้นที่ตำบลท่าตาล ณ ที่ทำการกำนันท่าตาล ม.1 ต.ท่าตาล อ.บางกระทุ่ม

วันที่ 17 ตุลาคม ​ 2565​ เวลา 09.00 น. นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้ นายวิธิสรรค์ ปราสาททรัพย์และนางสาวมญชุ์พาณี แสงสุวรรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตรวจสอบพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยพายุโซนร้อน โนรูพร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน และให้คำแนะนำชี้แจงหลักเกณฑ์การขอรับความช่วยเหลือพื้นที่เสียหายทางเกษตรจากภัยธรรมชาติ พื้นที่หมู่ 1, 8, 4 ตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 17 ตุลาคม ​ 2565​ เวลา 09.00 น. นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้ นางสาวทัศนีย์วรรณ มณีท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม ตรวจสอบพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยพายุโซนร้อน โนรูพร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน และให้คำแนะนำชี้แจงหลักเกณฑ์การขอรับความช่วยเหลือพื้นที่เสียหายทางเกษตรจากภัยธรรมชาติ พื้นที่หมู่ 6และ7 ตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก