ประชุมชี้แจงแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัย(ด้านพืช) ต.บ้านไร่

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 10:30 น. นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้นางสาวอภิชญา มั่นประสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ชี้แจงแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ กรอบระยะเวลา รวมถึงขั้นตอนและวิธีการปฎิบัติและการจัดทำเอกสารหลักฐาน และวางแผนการตรวจสอบพื้นที่ประสบภัย แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ณ ที่ทำการกำนันตำบลบ้านไร่ ม. 5 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก