ตรวจสอบพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ต.บ้านไร่

วันที่ 18 ตุลาคม ​ 2565​ เวลา 09.00 น. นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้ นางสาวอภิชญา มั่นประสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม ตรวจสอบพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยพายุโซนร้อน(โนรู) พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน และให้คำแนะนำชี้แจงหลักเกณฑ์การขอรับความช่วยเหลือพื้นที่เสียหายทางเกษตรจากภัยธรรมชาติ พื้นที่หมู่ 4, 5, 6, 7, 9 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

ติดตามสถานการณ์น้ำไหลล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร ต.บ้านไร่