ตรวจสอบพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ต.สนามคลี

วันที่ 19 ตุลาคม ​ 2 … อ่านเพิ่มเติม ตรวจสอบพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ต.สนามคลี