ตรวจสอบความเสียหายจากน้ำท่วมในเขตประกาศภัยพิบัติฉุกเฉิน ต.เนินกุ่ม

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้ นางสาวมญชุ์พาณี แสงสุวรรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเนินกุ่ม ลงตรวจสอบความเสียหายจากน้ำท่วมข้าว ในเขตประกาศภัยพิบัติฉุกเฉิน ในพื้นที่หมู่ 1,5 ตำบลเนินกุ่ม อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก