ประชุมการจัดงาน”วันของดี เมืองกล้วยตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 13:30 น. นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม เข้าร่วมประชุมการจัดงาน”วันของดี เมืองกล้วยตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566″ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง และผู้นำชุมชน ประชุมเตรียมความพร้อมและเสนอแนะแนวทางเพื่อให้การดำเนินงานการจัดงาน”วันของดี เมืองกล้วยตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566″ ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2565 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก