ประชุม ก.ช.ภ.อ. อำเภอบางกระทุ่ม​ ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565​ เวลา 13.30 น. นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.บางกระทุ่ม)​ ครั้งที่ 2/2565 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ สุวรรณ ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอบางกระทุ่ม เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่ม ชั้น 2 อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก