วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565  หลักสูตร “การทำแหนมกระดูกอ่อนหมู” และ “การทำลูกชิ้นเห็ดหอม” มีผู้เข้าอบรมจำนวน 200 ราย ณ เทศบาลตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 หลักสูตร “การทำแหนมกระดูกอ่อนหมู” และ “การทำลูกชิ้นเห็ดหอม” มีผู้เข้าอบรมจำนวน 207 ราย ณ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก