มอบปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายมานิตย์ สุวรรณไชยา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม เข้าร่วมมอบปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของสำนักงานประมงอำเภอบางกระทุ่ม โดยมีนางสาวพัชรี สิงห์สม ประมงอำเภอบางกระทุ่มเป็นประธาน มอบพันธุ์ ปลานิลและปลายี่สก อย่างละ 500 ตัว ณ ที่ทำการสำนักงานประมงอำเภอบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยมีเกษตรกรที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 72 ราย