ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการต่างๆ ในงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 17

ในวันที่ 27 ก.ค. – 2 ส.ค. 2563

โดยการลงทะเบียน ผ่านระบบด้วยการ สแกน QRCode ?หรือ
? https://forms.gle/M1wssK9pRWH71uji6

ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

วันที่ 28 ก.ค. 2563
✅เรื่อง ปุ๋ยสั่งตัด
✅เรื่อง การผลิตทางการเกษตรอย่างถูกต้องและเหมาะสมสำหรับไม้ผลเขตภาคเหนือตอนล่าง : การผลิตมะปรางเชิงการค้า
✅เรื่อง การผลิตกบเชิงพาณิชย์
✅เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่
✅เรื่อง การผลิตปุ๋ยนวัตกรรมHOเพื่อการผลิตพริกอินทรีย์ส่งออก
✅เรื่อง นวัตกรรมการแปรรูปน้ำผลไม้สกัดแบบพาสเจอร์ไรส์เย็นด้วยความดันสูง (High Pressure Processing for Cold-Pressed Fruit Juice)

วันที่ 29 ก.ค. 2563
✅เรื่อง “หลักการจัดการฟาร์มและการพัฒนาระบบเกษตรอย่างยั่งยืน”

วันที่ 30 ก.ค. 2563
✅เรื่อง “อบรมการทำซูชิ”

วันที่ 31 ก.ค. 2563
✅เรื่อง เทคนิคการใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย
✅เรื่อง การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาป้องกันโรคพืช
✅เรื่อง เทคนิคการผลิตและเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชในนาข้าว
✅โครงการอบรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและเรดาร์ตรวจอากาศในทางเกษตรกรรม
✅เรื่อง การผลิตองุ่นเชิงพาณิชย์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
✅การเลือกใช้กลิ่นเพิ่มอรรถรสในอาหาร
✅การผลิตขนมขบเคี้ยวจากธัญพืชด้วยเครื่อง extruder


วันที่ 1 ส.ค. 2563
✅เรื่อง การปลูกดูแลและขยายพันธุ์แคคตัสอย่างง่าย
✅เรื่อง กัญชงและกัญชาทางการแพทย์
✅เรื่อง การผลิตและแปรรูปทุเรียนเชิงพาณิชย์
✅นวัตกรรมการผลิตผักและผลไม้อบแห้งด้วยตู้อบไมโครเวฟสูญญากาศและอินฟราเรดสูญญากาศ
✅เรื่อง “การทำเค้กและคุ๊กกี้”

วันที่ 2 ส.ค. 2563
✅เรื่อง การผลิตและแปรรูปกล้วยหอมเชิงพาณิชย์

จองที่นั่งได้ที่ https://forms.gle/M1wssK9pRWH71uji6