เกษตร อ.บางกระทุ่ม ร่วมจัดแสดงสินค้า”ตลาดยุคดิจิตอล”

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 นางศิลิล โภคา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร​ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม พาเกษตรกร​ และกลุ่ม​3ก.​ อำเภอบางกระทุ่ม เข้าร่วมจัดแสดงสินค้าและเสวนาตลาดยุคดิจิตอลในโครงการบูรณาการศาสตร์การตลาดกับการเรียนการสอนและศิลปวัฒนธรรม​ Marketing Day ​2020 Cultural Marketing ณ​ หอประชุมศรีวชิรโชติ​ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม