โรตีกล้วยตาก​ ฟาร์มรักนะ​

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นางศิลิล โภคา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร​ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่มและนายประกาศิต​ บุญรัตน์​ (The​ Fouder)​
ลงเยี่ยมเยียน​ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรพร้อมทั้งเชื่อมโยงทางการตลาดในรูปแบบ​Digital​ Platform​ ของ​นางณัฐทญา​ โชคธนาธนสาญ​ โรตีกล้วยตาก​ฟาร์มรักนะ​ Young Smart Farmer​ อำเภอบางกระทุ่ม​ โทร.066 1636926 ที่ตั้งร้านติดถนนสายสากเหล็ก-วังทอง​ หมู่ที่ 11 ​ตำบลเนินกุ่ม​ อำเภอบางกระทุ่ม​ จังหวัดพิษณุโลก