Young Smart Farmer กิ่งพันธ์มะขามเทศสีชมพู

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นางศิลิล โภคา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร​ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม และ นายประกาศิต​ บุญรัตน์​ (The​ Fouder)​
ลงเยี่ยมเยียน​ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรพร้อมทั้งเชื่อมโยงทางการตลาดในรูปแบบ​Digital​ Platform​ ของ​นายกฤษณะ​ เมืองเหลือ กิ่งพันธ์มะขามเทศสีชมพู​ Young Smart Farmer​ อำเภอบางกระทุ่ม​ โทร.0913823655 ณ​ หมู่ที่4​ ตำบลไผ่ล้อม​ อำเภอบางกระทุ่ม​ จังหวัดพิษณุโลก