ต.เนินกุ่ม ตรวจสอบพื้นที่ผู้เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่(เฟส3)

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นางศิลิล โภคา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้ นางสาวมญชุ์พาณี แสงสุวรรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก และคณะกรรมการตรวจสอบแปลงระดับตำบล ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่(เฟส3) จำนวน 4 แปลง อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 1 , 2 และ 7 ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก