เกษตรผสมผสาน (นายอนุสรณ์ เครือสุวรรณ) ต.เนินกุ่ม

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นางศิลิล โภคา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้ นางสาวมญชุ์พาณี แสงสุวรรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เยี่ยมเยียนเกษตรกรเกษตรผสมผสาน (นายอนุสรณ์ เครือสุวรรณ) พืชที่ปลูกมี มะนาวแป้นพิจิตรปลูกประมาณ 20 ต้น ปลูกพริกขี้หนู มะเขือหยดน้ำ มะเขือพวงจำนวน 50 ต้น มันบ่ะมู่ และผลิตมูลไส้เดือนไว้ใช้ในสวนเกษตรอีกด้วย พื้นที่อยู่ที่ ม.1 ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
สนใจติดต่อ นายอนุสรณ์ เครือสุวรรณ เบอร์โทร 0884227997