คัดเลือกจ้างงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่(ระยะที่ 3)

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 นางศิลิล โภคา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม พร้อมด้วยคณะกรรมการสอบคัดเลือกระดับอำเภอ​ฯ สอบคัดเลือกจ้างงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่(ระยะที่ 3) มีผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์การจ้างงาน จำนวน 7 ราย ณ​ สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก