เยี่ยมเยียน กลุ่มน้ำพริกแกงบ้านวัดขวาง ต.บ้านไร่

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 นางศิลิล โภคา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้ นางสาวอภิชญา มั่นประสิทธิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมนางสาวทัศนีย์วรรณ มณีท่าโพธิ์ และนายวิธิสรรค์ ปราสาททรัพย์ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เยี่ยมเยียน พบปะ กลุ่มน้ำพริกแกงบ้านวัดขวาง เรียนรู้และแลกเปลี่ยน วิธีการทำน้ำพริกแกง พร้อมทั้งแนะนำ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการขยายช่องทางการตลาด ณ ที่ทำการกลุ่มน้ำพริกแกงบ้านวัดขวาง หมู่ 7 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก