ต.นครป่าหมาก ตรวจสอบพื้นที่เข้าร่วมโคงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 นางศิลิล โภคา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้ นายวิทยา ขำน้ำคู้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตรวจสอบพื้นที่เข้าร่วมโคงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ หมู่ที่ 4 ,7 ,11 ,12 และ 13 ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก