ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับจังหวัด จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 นางศิลิล โภคา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม พร้อมด้วยนายวิธิสรรค์ ปราสาททรัพย์ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับจังหวัด จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 4/2563 เพื่อพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรและการจ้างงานระยะที่ 3 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก