ต.ไผ่ล้อม ตรวจสอบและวัดขนาดพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นางศิลิล โภคา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้ นางสาวสุพัชชา สุขน้อย และนายวิทยา ขำน้ำคู้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตรวจสอบพื้นที่และวัดขนาดพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ร่วมกับนายธีระพงษ์ ตรีอินทร์ และนางสาวกัลยา เพ็ชรถัด นักวิชาการเกษตร สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก ในการนี้มีนายจิตติศักดิ์ ศรีปัญญา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก และนางกชณิภัทร สิรินักษัตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมลงพื้นที่ด้วย ณ หมู่ 2 , 4 , 5 ,8 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก