กล้วยม้วนและกล้วยตาก บ้านบึงเวียน

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นางศิลิล โภคา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม เข้าเยี่ยมเยียนและให้คำแนะนำการผลิตกล้วยม้วนและกล้วยตากแก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบึงเวียน ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบึงเวียนหมู่ 7 ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก