ต.บ้านไร่ ตรวจสอบและวัดขนาดพื้นที่ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นางศิลิล โภคา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้นางสาวอภิชญา มั่นประสิทธิ์ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าตรวจสอบพื้นที่และวัดขนาดพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ ร่วมกับนายธีระพงษ์ ตรีอินทร์ และนางสาวกัลยา เพ็ชรถัด นักวิชาการเกษตร สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก โดยลงพื้นที่ ณ หมู่ 5 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก