รับสมัคร Young Smart Farmer ปี 2564

(ผู้ใดทำเฟซบุ๊กไว้ ขอแชร์หน่อยนะคะ)
https://www.facebook.com/YSF-A-Bangkratum-112899590254999