ต.นครป่าหมาก ตรวจสอบพื้นที่และวัดขนาดพื้นที่ขุดสระเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นางศิลิล โภคา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้นายวิทยา ขำน้ำคู้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตรวจสอบพื้นที่และวัดขนาดพื้นที่ขุดสระเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ร่วมกับนางสาวกัลยา เพ็ชรถัด เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติการ สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลกร่วมลงพื้นที่ด้วย ณ หมู่ 2 3 4 7 9 11 12 13 ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก