แมลงหล่าเข้าทำลายแปลงข้าวของเกษตรกร ใน อ.บางกระทุ่ม

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม ร่วมตรวจติดตามแปลงข้าวของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเข้าทำลายของแมลงหล่า พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการป้องกันและกำจัด ให้กับเกษตรกร ณ ตำบลโคกสลุด และตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก