ติดตามผลการติดตั้งเครื่องดูดแมลง ในพื้นที่ ม.4 ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

ติดตามผลการติตั้งเครื่องดูดแมลง ในพื้นที่ ม.4 ต.ไผ่ล้อม

วันที่ 26 พ.ย.63 นางศิลิล โภคา รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้นางสาวสุพัชชา สุขน้อย นวส.ปฏิบัตการ ติดตามผลการติตั้งเครื่องดูดแมลง ในพื้นที่ ม.4 ต.ไผ่ล้อม ผลการทำงานของเครื่องดูดแมลง สามารถดักจับตัวเต็มวัยแมลงหล่าได้ผลดี และจะทำการขยายผลโดยนำมาติตั้งเพิ่มเติม ทั้งนี้การป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชที่ได้ผลดีคือ วิธีผสมผสาน จึงขอให้เกษตรกรหมั่นตรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ สามารถขอคำแนะนำการป้องกันกำจัดได้ที่ กลุ่มงานอารักขาพืช สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม