ให้คำแนะนำวิธีการใช้และมอบสารเร่งซุปเปอร์ พด.1,2,3 และน้ำหมัก พด.2,7 ให้กับเกษตรกรตำบลเนินกุ่ม

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม และ นางสาวมญชุ์พาณี แสงสุวรรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ให้คำแนะนำวิธีการใช้และมอบสารเร่งซุปเปอร์ พด.1,2,3 และน้ำหมัก พด.2,7 ให้กับเกษตรกร นำไปผลิตขยายน้ำหมักใช้กับนาข้าวเพื่อย่อยสลายตอซังและย่อยสลายข้าววัชพืชในแปลงนาหลังฤดูเก็บเกี่ยว ในพื้นที่ ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก