จัดทำบันทึกข้อตกลงการจ้างงาน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม พร้อมด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับอำเภอบางกระทุ่ม จัดทำบันทึกข้อตกลงการจ้างงาน โดยมีนายเฉลิมชัย ขวัญเมือง นายอำเภอบางกระทุ่มร่วมให้เกียรติเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม