แนะนำวิธีการปฏิบัติงานในพื้นที่ ให้กับผู้ผ่านการจ้างงานฯ

ันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นางศิลิลโภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้นายวิทยา ขำน้ำคู้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ แนะนำวิธีการปฏิบัติงานในพื้นที่ให้กับผู้ผ่านการจ้างงานโครงการ1ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลนครป่าหมาก