เยี่ยมเยียนเกษตร โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลไผ่ล้อม

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้ นางสาวสุพัชชา สุขน้อย นวส.ปฏิบัติการ เยี่ยมเยียนเกษตร โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ และนำผู้ประสานงานโครงการฯไปร่วมด้วย จำนวน 3 คน เพื่อแนะนำตัวแก่ผู้นำหมู่บ้าน และรับทราบข้อมูลพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ ม.2 4 5 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก