นำพาผู้ประสานงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ศึกษาดูงานภายใน ศพก.

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้ผู้ประสานงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการ ศพก.เครือข่าย อำเภอบางกระทุ่ม และศึกษาดูงานภายในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอบางกระทุ่ม ม.2 ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก