เยี่ยมเยียน​ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรพร้อมทั้งเชื่อมโยงทางการตลาดในรูปแบบ​Digital​ Platform​

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่มและนายประกาศิต​ บุญรัตน์​ (The​ Fouder)​
ลงเยี่ยมเยียน​ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรพร้อมทั้งเชื่อมโยงทางการตลาดในรูปแบบ​Digital​ Platform​ ของ​นางศมลชนก บุญค่ำ Young Smart Farmer​ อำเภอบางกระทุ่ม​ เกษตรกรผู้ปลูกเมล่อน เป็นหนึ่ง เมล่อน ฟาร์ม โทร.0868986242 ณ​ หมู่ที่ 3 ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม​ จังหวัดพิษณุโลก