ประชุมชี้แจงการจัดทำเอกสารส่งมอบงานของจ้างงานระดับตำบลโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎี

วันที่ 25 มกราคม 2564 นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม ร่วมกับ สำนักงานประมงอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ระกับอำเภอ ร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำเอกสารส่งมอบงานของจ้างงานระดับตำบลโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ zoom เพื่อให้การปฏิบัติงานของจ้างงานระดับตำบล บรรลุเป้าหมายโครงการฯ และสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม