ระวัง!! ตั๊กแตนทะเลทราย

รู้จักภัยร้ายจากหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดแล้วใช่ไหมค่ะ
ตั๊กแตนทะเลทรายก็เช่นกัน ระวังอย่าให้เข้ามา หากพบเห็นรีบแจ้งเกษตรอำเภอ หรือเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลด่วน

โพสต์โดย กลุ่มงานวิจัยการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช เมื่อ วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2020