สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม เข้าร่วมกับประมงอำเภอฯ เพาะพันธุ์ปลาตะเพียน

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม เข้าร่วมกับประมงอำเภอบางกระทุ่มและกลุ่มเสริมอาชีพเกษตรผสมผสาน ม.4 บางกระทุ่ม(โครงการ 9101) เพาะพันธุ์ปลาตะเพียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ณ แหล่งน้ำหนองบัว ม.4 ต.บางกระทุ่ม พิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก