กัญชาทางการแพทย์ปลอดภัย ปี 2565 ตามมาตรฐานวิถีใหม่ New Normal

ลงทะเบียนรับต้นกัญชา และกัญชง กับกรมวิชาการเกษตร