ประมวลภาพ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอบางกระทุ่ม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ วันที่ 27 มิถุนายน 2565

นางบุญนาค เครือสุวรรณ ม.1 ต.เนินกุ่ม บ่อเก็บกักน้ำได้ดี พืชที่ปลูก ตะไคร้ กล้วย มะพร้าว ขนุน มะปราง มะม่วง ชะอม ที่จำหน่ายได้เป็นชะอม ขายได้วันละ 70 บาท จากเหลือกิน ไปขายเองตามบ้านได้ไก่ 5 ตัว เหลือ 1 ตัว ช็อก 4 ตัว ตายได้หลังจากได้มา 1 เดือน ไก่เลี้ยงไว้ที่บ้าน ปัญหาที่อยากให้ช่วย แหล่งจำหน่ายปลา เนื่องจากมี 2 อยากได้บ่อ ปลาที่เลี้ยงเป็นปลานิล ปลาทับทิม ปลาตะเพียน

นายอนุสรณ์ เครือสุวรรณ ม.1 ต.เนินกุ่ม ได้ไก่ 5 ตัว เหลือ 2 ตัว เลี้ยงไว้ที่บ้าน บ่อเก็บน้ำได้ดี ปลูกพืช ตะไคร้ ข่า กล้วย ชะอม แล้วก้ไม้ป่า เก็บตะไคร้ขายได้ กิโลละ 10 บาท เขาสั่งไปทำพันธุ์ปลูก และส่งตลาดบ้าง ชะอมเพิ่งจำหน่ายได้ กำละ 10 บาท ได้ประมาณ 5 กำ โดยรวมแล้วเพิ่งเก็บผลผลิตได้ ปัญหาที่อยากให้ช่วย อยากได้พันธุ์ปลา เงินทุน

นายนพดล ผลสุด ม.1 ต.เนินกุ่ม บ่อเก็บกักน้ได้ดี ได้ไก่ 5 ตัว เหลือ 3 ตัว ปลูกไม้ยืนต้น ได้แก่ พยุง สัก มะฮอกกานี ลัง กฐินเทพา ตะเคียน กับกล้วย และเพิ่งไปปลูกทุเรียน 20 ต้น พันธุ์หมอนทอง ปัญหาที่อบากให้ช่วย อยากได้ไก่ และปลาเพิ่ม และโดโลไม้ยืนต้น ไม้ป่า