วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เกษตรตำบลนครป่าหมาก ติดตามให้คำแนะนำการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook ในพื้นที่ตำบลนครป่าหมาก

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้นายวิทยา ขำน้ำคู้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกติดตามให้คำแนะนำการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook เพื่อให้เกษตรกรสามารถปรับปรุงข้อมูลการเกษตรได้ด้วยตัวเองผ่านโทรศัพท์มือถือ รวมถึงสามารถตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนของตัวเองว่าถูกต้องหรือไม่ และสามารถตรวจสอบการเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือของรัฐได้ ณ ม.7 ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก เกษตรกรมีความสนใจและพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์