ติดตามการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.วัดตายม

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้ นายวิทยา ขำน้ำคู้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เยี่ยมเยียนเกษตรกรและติดตามการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ หลังเข้าร่วมโครงการฯ เกษตรกรได้ทำเกษตรผสมผสาน โดยจัดสรรพื้นที่ตามโครงการฯ พบว่าสามารถบริหารจัดการแหล่งน้ำและทรัพยากรได้อย่างดี และมีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตการเกษตร เฉลี่ย 200-500 บาท/วัน/ครัวเรือน ณ ม.1,2 ต.วัดตายม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก