ขึ้นทะเบียนเกษตรกร แจ้งปลูกข้าวนาปี ด้วยระบบแอพพริเคชัน farmbook หมู่ 6 ตำบลบางกระทุ่ม

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565
นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้ นางสาวทัศนีย์วรรณ มณีท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม เข้าร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร แจ้งปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2565/66 ด้วยระบบแอพพริเคชัน farmbook พร้อมทั้งแนะนำวิธีการใช้แอพพลิเคชัน farmbook ให้เกิดประสิทธิภาพ รวมถึงประชาสัมพันธ์โครงการฯกระทรวงพลังงาน และเร่งรัดการจดทะเบียนรถโครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ ณ ศาลาการเปรียญวัดบางกระทุ่มใน หมู่ 6 ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษ ณุโลก