ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่(ต.โคกสลุด)

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้ นายวิธิสรรค์ ปราสาททรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอบางกระทุ่ม เจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดินพิษณุโลกและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ ม.1,ม.8 ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก