ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (ต.วัดตายม)

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้ นายวิทยา ขำน้ำคู้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก เยี่ยมเยียนเกษตรกรและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่ ม.2 ,8 ตำบลวัดตายม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก