เตือนการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนสิงหาคม 2565

โรคใบขาวอ้อย

 

โรคใบขาวอ้อย

โรคใบขาวอ้อย

โรคราน้ำค้าง

โรคราน้ำค้าง

แมลงหวี่ขาวใบยาสูบ

เพลี้ยอ่อน

แมลงวันผลไม้