ประชุมเครือข่ายเจ้าหน้าที่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน เครือข่ายจังหวัดและอำเภอ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้นายวิทยา ขำน้ำคู้ และน.ส.สุพัชชา สุขน้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายเจ้าหน้าที่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน เครือข่ายจังหวัดและอำเภอ ณ ห้องประชุมสองแคว สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก