ประชาคมการปลูกพืช ข้าวนาปี 2565/66 ตำบลเนินกุ่ม

วันที่ 7 กันยายน 2565 นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้ นางสาวมญชุ์พาณี แสงสุวรรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครเกษตร ร่วมชี้แจงหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร และเรื่องการขอรับความช่วยเหลือจากเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมพืช พร้อมจัดประชาคมข้อมูลการแจ้งปลูกในพื้นที่ หมู่ 5 ตำบลเนินกุ่ม โดยมีผู้เข้าร่วมประชาคมจำนวน 76 ราย ณ ศาลา SML หมู่ 5 ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 8 กันยายน 2565 ประชาคมข้อมูลการแจ้งปลูกข้าวในพื้นที่ หมู่ 4 ตำบลเนินกุ่ม โดยมีผู้เข้าร่วมประชาคมจำนวน 106 ราย ณ วัดเนินกุ่ม หมู่ 4 ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 9 กันยายน 2565 ประชาคมข้อมูลการแจ้งปลูกข้าวในพื้นที่ หมู่ 3 ตำบลเนินกุ่ม โดยมีผู้เข้าร่วมประชาคมจำนวน 49 ราย ณ ศาลา SML หมู่ 3 ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

วันเสาร์ ที่ 10 กันยายน 2565 ประชาคมข้อมูลการแจ้งปลูกข้าวในพื้นที่ หมู่ 2 ตำบลเนินกุ่ม โดยมีผู้เข้าร่วมประชาคมจำนวน 190 ราย ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

วันอาทิตย์ ที่ 11 กันยายน 2565  ประชาคมข้อมูลการแจ้งปลูกข้าวในพื้นที่ หมู่ 1 มีผู้เข้าร่วมประชาคมจำนวน 131 ราย และ หมู่ 10 ตำบลเนินกุ่มโดยมีผู้เข้าร่วมประชาคมจำนวน 177 ราย  ณ โรงเรียนเนินกุ่มวิทยาคม หมู่ที่ 1 ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ประชาคมข้อมูลการแจ้งปลูกข้าวในพื้นที่ หมู่ 11 ตำบลเนินกุ่ม โดยมีผู้เข้าร่วมประชาคมจำนวน 131 ราย ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น.ประชาคมข้อมูลการแจ้งปลูกข้าวในพื้นที่ หมู่ 7 ตำบลเนินกุ่ม โดยมีผู้เข้าร่วมประชาคมจำนวน 160 ราย ณ ศาลา SML หมู่ 7 ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก